Tag Archives: کرواسی،سفیر کراواسی

گزارش تصویری بازدید کاردار سفارت کرواسی

ملادن گلاوینا کاردار کرواسی در پنجمین روز از نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت از این نمایشگاه دیدن کردند.