Tag Archives: پیروزی انقلاب اسلامی،دفاع مقدس،معاونت ریاست جمهوری در امور زنان،زنان ایثارگر

 قدردانی و سپاس معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده از “آنان که ماندند تا کاری زینبی کنند”

هوالشاهد ماندند بر سر پیمان خویش…   با هدف پاسداشت مقام و منزلت شهیدان، زنده نگهداشتن نام و خاطره آنان و تجلیل و تکریم از زنان مقاوم و ایثارگر، این معاونت طی ۳ سال اخیر اقدامات زیر را انجام داده است:   – توجه به زنان ایثارگر در اسناد استانی ارتقا وضعیت زنان و خانواده […]