بازدید سردار کارگر رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس به همراه دکتر جعفری مدیر عامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از غرفه وزارت جهاد کشاورزی

بازدید مردمی از غرفه وزارت جهاد کشاورزی در هفتمین روز از نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت

بازدید آقای دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سردار بهمن کارگر از غرفه وزارت جهاد کشاورزی

بازدید و مصاحبه با آقای گلریز خواننده سرودهای انقلابی و دفاع مقدس از غرفه وزارت جهاد کشاورزی

   

بازدید مردمی از غرفه وزارت جهاد کشاورزی در ششمین روز از نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت